Nasıl Üye Olurum

Nasıl Üye Olurum
Türkiye’nin herhangi bir yerinde, pil üretimi veya ithalatı veya piyasaya arzı ile iştigal eden, Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda işbirliği yapmayı kabul eden yerli ve yabancı sermayeli tüzel kişiler ile yerli ve yabancı gerçek kişiler Derneğe Yönetim Kurulu kararı ile üye olabilirler. Üye olacakların 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun aradığı şartlara haiz olması şarttır.

Başvuru Formu ve Taahhütname:
Üyelik şartlarına uygun olan üye adaylarımız sitemizde online olarak sunulan firma ve firma yetkilisinin bilgilerinin yer aldığı Tüzel Kişilik üyelik formunu doldurup ekler bölümünde yer alan belgeler ile birlikte formdaki banka hesabına giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını yatırarak formu imzalı olarak derneğimize ulaştırması gerekmektedir.
Üye adayımızın başvurusu Yönetim Kurulumuzun alacağı karar sonucunda kesinleşerek tarafınıza bildirilecektir. Gerekli form ve hesap bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

TÜZEL KİŞİLİK FORMU(pdf)

AİDAT VE BANKA HESAP BİLGİLERİ(pdf)

TÜZEL KİŞİLİK FORMU(docx)

AİDAT VE BANKA HESAP BİLGİLERİ(docx)

Kişisel verilerin korunması kanunu aydınlatma metni, açık rıza metnini indirmek için tıklayınız. Pilder Aydınlatma Metni

 

 

 

 

 

Scroll to Top
PilDer