Neden Üye Olmalıyım

Neden Üye Olmalıyım,

Birlikte ;

Ülkemizde pil ve batarya/sektörünün gelişmesi, atıklarının çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için atıkların toplanmasına, geri kazanılmasına, bertarafına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

Pil, batarya üreticilerinin ve bunların tedarikçilerinin ve geri kazanımcılarının ihtiyaçlarının karşılanmasında küme üyesi firmalar tarafından tasarımından nihai ürüne kadar her şeyi ile yerli üretimin payını artırmak,

Uluslararası pazarda rekabet edebilir hale gelmek,

Üyelerimizin dernek bünyesinde artan işbirliği sayesinde ortak projeler yürütülmesi için altyapı oluşumu imkanını değerlendirmek,

Üyelerimizin artan yetenek ve iş birlikleri sayesinde tercih edilir firmalar haline gelmek,

Sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı yakalamak,

AR-GE, inovasyon ve girişimcilik kültürünü geliştirip, bu doğrultuda faaliyetlerde bulunmak,

Ülkenin endüstriyel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,

İsteği ve kararlılığı ile siz değerli Sektör paydaşlarımızı kümelenme faaliyetimizde yanımızda görmek arzusundayız.

Scroll to Top
PilDer