Aidat Bilgileri

Derneğimizin  2023 yılı için belirlediği giriş ödentisi ve yıllık aidat tutarları aşağıdadır.

Tanımlar:

Mikro                    : Cirosu 5 milyon TL’den az olan firmalar.

Kobi                      : Cirosu 5 milyon TL ve 250 milyon TL (dahil) arası firmalar.

Kobi Üstü              : Cirosu 250 milyon TL üzeri olan firmalar.

Üyelik giriş ödentisi (üyeliğe kabul edilirken bir defaya mahsus alınmaktadır.)

Mikro       : 5.000 TL

Kobi         : 10.000 TL

Kobi Üstü : 20.000 TL

Yıllık aidat bedeli (Yılda bir defa alınır)

Mikro       : 3.000 TL

Kobi          : 7.000 TL

Kobi Üstü : 15.000 TL

Scroll to Top
PilDer