Amaç

  Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde Türkiye’de pil batarya sektörünün gelişmesine, ekolojik dengenin korunması için atıkların çevreye uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

  Sektörün bütün paydaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında küme üyesi firmalar tarafından tasarımdan nihai ürüne kadar olan süreçte yerli üretimin payını arttırmak.

  Uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek, üyeler arasında ortak proje yürütülmesi için altyapı oluşturmak.

  Üyeleri artan yetenek ve iş birliği sayesinde tercih edilebilir firmalar haline getirmek.

  Sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı oluşturmak.

  AR-GE, inovasyon ve girişimcilik kültürünü geliştirmek.

  Ülkenin ekonomik ve endüstriyel kalkınmasına katkıda bulunmak.

Scroll to Top
PilDer